News

Choice your area :
Search :

28.03.2019 - Speekselanalyse vanaf 1 april eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer

De voorbije jaren is er heel wat geschreven over de zogenaamde speekselanalyse, maar nu is het - eindelijk - zo ver: vanaf 1 april 2019 kan de omslachtige bloedproef na een positieve speekseltest ...
Read more

25.03.2019 - Economische inspectiediensten werken met elektronische pv's

De inspectiediensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunnen binnenkort elektronische processen-verbaal, e-PV's, opmaken. Ze gebruiken daarvoor de informaticatoepassing die de ...
Read more

25.03.2019 - Geens geeft uitleg bij modernisering burgerlijke stand

Op 31 maart 2019 is het zover. Dan gaat de modernisering van de burgerlijke stand effectief van start. Minister van Justitie Geens geeft de ambtenaren van de burgerlijke stand uitleg bij de ...
Read more

22.03.2019 - GDPR: aangepaste GEB-plicht vanaf 1 april

Op 1 april 2019 treedt een nieuwe 'GEB-lijst' in werking. Die lijst bevat gegevensverwerkingen waarbij de verwerkingsverantwoordelijken verplicht zijn om vooraf een gegev...
Read more

22.03.2019 - Vrederechter kan beschermde meerderjarige alleen in buitenland plaatsen met toestemming opvangland

Het Haags verdrag van 2000 wil de grensoverschrijdende bescherming van mensen ouder dan 18 jaar verzekeren. Een eerder Haags verdrag uit 1996 heeft dat al gedaan voor mensen jonger dan 18. Een nieuwe ...
Read more

15.03.2019 - Overheden communiceren met burgers en ondernemingen via één digitale brievenbus

Iedere burger en elke onderneming krijgt binnenkort één digitale brievenbus, de eBox. Overheidsdiensten, de zgn. gebruikers, zullen met burgers en ondernemingen via die ene brievenbus kunnen ...
Read more

15.01.2019 - Nieuw kader voor nevenactiviteiten advocaten

De Orde van de Vlaamse Balies creëert een nieuw kader voor de nevenactiviteiten van advocaten. De kerntaken van de advocaten zijn het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliënten en het ...
Read more

09.01.2019 - Orde van Vlaamse Balies verplicht opleiding verhoorbijstand voor advocaten van permanentiedienst Salduz

Vanaf 2021 mogen advocaten en stagiairs bij de Orde van Vlaamse Balies alleen nog deelnemen aan de permanentiedienst voor Salduz-bijstand wanneer ze de 'bijzondere opleiding verhoorbijstand' hebben ...
Read more

31.12.2018 - Gezag van rechterlijk gewijsde genuanceerd (art. 199 DB Justitie)

Het gezag van rechterlijk gewijsde vereist in principe dat de gevorderde zaak dezelfde is en dat de vordering berust op dezelfde oorzaak (de feiten waarop de vordering is gebaseerd dus). Ongeacht de ...
Read more

31.12.2018 - Beroep niet meer vermeld in rechtsplegingsakten (art. 130-134 DB Justitie)

Geen enkele akte van rechtspleging vermeldt nog het beroep van de betrokkenen. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is het beroep een weinig betrouwbaar gegeven en hoofdzakelijk gebaseerd op de ...
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13