News

Choice your area :
Search :

17.02.2020 - Raad van State vernietigt verstrengde regels voor zonnecentra

De Raad van State vernietigt de nieuwe regels voor zonnecentra. Omdat de Raad geen advies heeft kunnen geven over de eindversie van het nieuwe besluit. De tekst die voor advies is voorgelegd, is ...
Read more

13.02.2020 - Bijdrage voor tweedelijnsbijstand: Grondwettelijk Hof vernietigt betaling door elke rechtzoekende in burgerlijke of administratieve procedure

Elke eiser in een burgerlijke zaak en elke verzoeker in een administratieve procedure voor de Raad van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betaalt op dit moment een bijdrage van 20 euro ...
Read more

13.02.2020 - Beroepsaansprakelijkheid: Tariferingsbureau voor bouwsector kan eindelijk van start gaan

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoŲrdinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector kunnen een verzekeringsaanvraag indienen bij het nationale Tariferingsbureau 'Bouw' als ...
Read more

31.01.2020 - Erfbelasting: nalatenschapsforfaits geÔndexeerd

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte zopas de geÔndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap. Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap ...
Read more

21.01.2020 - Eenzelfde misdadig opzet: uitsluiting straftoemetingsregel bij eerdere veroordeling in EU is niet ongrondwettig

In principe moet de strafrechter bij zijn straftoemeting rekening houden met de veroordelingen die door strafgerechten van andere lidstaten van de Europese Unie zijn uitgesproken. Maar hij moet dat ...
Read more

20.01.2020 - Nieuwe regels voor plaatsvervangende magistraten doorstaan grondwettelijke toets

Het Grondwettelijke Hof verwerpt het vernietigingsberoep tegen de nieuwe regels voor plaatsvervangende magistraten. De indieners van het vernietigingsberoep vinden dat het systeem van ...
Read more

08.11.2019 - Aanbevelingen van Hof van Justitie over prejudiciŽle procedure

De prejudiciŽle verwijzing is van fundamenteel belang in het Europese recht. Via dit mechanisme kunnen nationale rechtbanken zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden met vragen over ...
Read more

06.11.2019 - Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

De advocaat-vennoot van ťťn of meer eenpersoonsvennootschappen kan voortaan zijn advocatenberoep in meerdere associaties of groeperingen uitoefenen. Advocaten kunnen eenpersoonsvennootschappen ...
Read more

29.10.2019 - Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...
Read more

25.10.2019 - Minderjarige moet onmiddellijk cassatieberoep kunnen instellen tegen beslissing tot uithandengeving

Het Grondwettelijk Hof vindt dat een minderjarige die geconfronteerd wordt met een beslissing tot uithandengeving hiertegen onmiddellijk een cassatieberoep moet kunnen instellen. En dus niet moet ...
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15