News

Choice your area :
Search :

15.03.2019 - Overheden communiceren met burgers en ondernemingen via één digitale brievenbus

Iedere burger en elke onderneming krijgt binnenkort één digitale brievenbus, de eBox. Overheidsdiensten, de zgn. gebruikers, zullen met burgers en ondernemingen via die ene brievenbus kunnen ...
Read more

15.01.2019 - Nieuw kader voor nevenactiviteiten advocaten

De Orde van de Vlaamse Balies creëert een nieuw kader voor de nevenactiviteiten van advocaten. De kerntaken van de advocaten zijn het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliënten en het ...
Read more

09.01.2019 - Orde van Vlaamse Balies verplicht opleiding verhoorbijstand voor advocaten van permanentiedienst Salduz

Vanaf 2021 mogen advocaten en stagiairs bij de Orde van Vlaamse Balies alleen nog deelnemen aan de permanentiedienst voor Salduz-bijstand wanneer ze de 'bijzondere opleiding verhoorbijstand' hebben ...
Read more

31.12.2018 - Gezag van rechterlijk gewijsde genuanceerd (art. 199 DB Justitie)

Het gezag van rechterlijk gewijsde vereist in principe dat de gevorderde zaak dezelfde is en dat de vordering berust op dezelfde oorzaak (de feiten waarop de vordering is gebaseerd dus). Ongeacht de ...
Read more

31.12.2018 - Beroep niet meer vermeld in rechtsplegingsakten (art. 130-134 DB Justitie)

Geen enkele akte van rechtspleging vermeldt nog het beroep van de betrokkenen. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is het beroep een weinig betrouwbaar gegeven en hoofdzakelijk gebaseerd op de ...
Read more

10.10.2018 - Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept 'schoolstraat' is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels. Wettelijke basis. Het begrip ...
Read more

04.10.2018 - Gerechtskosten in strafzaken eindelijk geïndexeerd

Vooraleer iemand strafrechtelijk kan worden veroordeeld, worden er vaak - op vraag van de gerechtelijke overheden - heel wat kosten gemaakt. Denk maar aan de tussenkomsten van medische experten, ...
Read more

26.09.2018 - Ouderschapsverlof: meer flexibiliteit dankzij opname met 1/10

Een wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10 kunnen ...
Read more

26.09.2018 - Zes weken adoptie- en pleegouderverlof vanaf 1 januari

Het adoptieverlof wordt stapsgewijs versterkt. Het wordt voortaan ook toegekend ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Tegelijk wordt het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg uitgebouwd ...
Read more

03.09.2018 - Opzoeking in centraal bestand beslagberichten pak goedkoper

Vanaf 1 oktober 2018 betalen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen heel wat minder voor een opzoeking in het digitaal centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, ...
Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15