Herman Lange

Doctor of Law (University of Ghent, 1965).
Expertise in maritime and transport law, insurance and tort, seizure and attachment.
Languages: Dutch, French, English.

Curriculum

Lawyer, member of the Antwerp Bar since 1 October 1965.

Former Dean of the Antwerp Bar

Former secretary of the National Bar Council

Honorary substitute Judge, Commercial Court of Antwerp

Assessor in the Disciplinary Board of Appeal

Honorary President of the Belgian Maritime Law Association.

Titulary Member of the Comité Maritime International

Former member of the Belgian delegation with the C.C.B.E. (European Bar Council)

Member of the Ethics Committee With the Federation of European Bars.

Merchant Marine officer (High School of Navigation, Antwerp)

Publications

“De aansprakelijkheid van de berger bij hulp en berging van gevaarlijke lading”, R.H.A., 1989, 3.

“Scheepsretentie vanwege de Staat en door hem opgerichte instellingen”, Liber Amicorum Lionel Tricot, 1988, 371.

“Een Belgische vloot: leven na de dood”, Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, 1999, 305.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news