News

Choice your area :
Search :

23.04.2019 - Ook recht op arbeidsongeschikheidsuitkeringen ná bereiken van pensioengerechtigde leeftijd

Belgisch Staatsblad. - De werknemer die beslist om zijn arbeid voort te zetten na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, heeft maar in beperkte mate recht op a...
Read more

04.04.2019 - Werknemers krijgen uitkering van ziekenfonds tijdens pleegouderverlof

Pleegouders die een minderjarig kind gedurende lange tijd opnemen in hun gezin, hebben sinds 1 januari 2019 recht op pleegouderverlof. Gedurende de eerste drie dagen van het pleegouderverlof betaalt ...
Read more

04.04.2019 - Zelfstandigen krijgen 346 euro per week pleegouderverlof

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die in hun gezin een minderjarige kind opnemen in het kader van langdurige pleegzorg, kunnen beslissen om een tijdje te stoppen met werken om voor ...
Read more

04.04.2019 - Grondwettelijk Hof: RSZ mag achterstallige sociale bijdragen niet zomaar invorderen met dwangbevel

Sinds de wet van 1 december 2016 artikel 40 van de RSZ-wet wijzigde, is invordering via dwangbevel dé standaardprocedure geworden voor invordering van niet-betwiste sociale schulden door de RSZ. ...
Read more

29.03.2019 - Hoe beheert u het mobiliteitsbudget van uw werknemers?

Sinds 1 maart 2019 kunt u een 'mobiliteitsbudget' invoeren in uw onderneming. Werknemers die een bedrijfswagen hebben of er recht op hebben, kunnen dit budget gebruiken voor een minder vervuilende ...
Read more

28.03.2019 - Speekselanalyse vanaf 1 april eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer

De voorbije jaren is er heel wat geschreven over de zogenaamde speekselanalyse, maar nu is het - eindelijk - zo ver: vanaf 1 april 2019 kan de omslachtige bloedproef na een positieve speekseltest ...
Read more

25.03.2019 - Economische inspectiediensten werken met elektronische pv's

De inspectiediensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunnen binnenkort elektronische processen-verbaal, e-PV's, opmaken. Ze gebruiken daarvoor de informaticatoepassing die de ...
Read more

25.03.2019 - Geens geeft uitleg bij modernisering burgerlijke stand

Op 31 maart 2019 is het zover. Dan gaat de modernisering van de burgerlijke stand effectief van start. Minister van Justitie Geens geeft de ambtenaren van de burgerlijke stand uitleg bij de ...
Read more

22.03.2019 - GDPR: aangepaste GEB-plicht vanaf 1 april

Op 1 april 2019 treedt een nieuwe 'GEB-lijst' in werking. Die lijst bevat gegevensverwerkingen waarbij de verwerkingsverantwoordelijken verplicht zijn om vooraf een gegev...
Read more

22.03.2019 - Vrederechter kan beschermde meerderjarige alleen in buitenland plaatsen met toestemming opvangland

Het Haags verdrag van 2000 wil de grensoverschrijdende bescherming van mensen ouder dan 18 jaar verzekeren. Een eerder Haags verdrag uit 1996 heeft dat al gedaan voor mensen jonger dan 18. Een nieuwe ...
Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15