News

Choice your area :
Search :

30.05.2017 - Loongrens voor betaalde sporters gepubliceerd

Het minimumloon dat een sportman of sportvrouw moet verdienen om een 'betaalde sportbeoefenaar' te zijn, wordt voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 opgetrokken tot 10.200 euro. Tot ...
Read more

13.04.2017 - EU maakt overzicht van nationale afwijkingen op gevaarlijk vervoer

De Europese Commissie heeft een nieuw overzicht gepubliceerd van de afwijkingen die binnen de lidstaten bestaan op de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of per ...
Read more

31.03.2017 - Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand krijgt basis

Wie door een strafgerecht wordt veroordeeld, zal binnenkort 20 euro moeten betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. Extra ...
Read more

30.03.2017 - Betaald educatief verlof: algemeen loonplafond bedraagt 2.815 euro (schooljaar 2016-2017)

Werknemers die educatief verlof nemen, krijgen hun normaal loon verder uitbetaald op de gebruikelijke betaaldag. Maar dit loon wordt wel begrensd tot een bedrag dat - in principe - jaarlijks wordt ...
Read more

27.03.2017 - KB regelt toegang tot Centraal Register Solvabiliteit

Een KB van 23 maart 2017 regelt de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit. Het somt op wie en onder welke voorwaarden de gegevens in het register kan raadplegen en wie schrijfrecht heeft. ...
Read more

24.03.2017 - Vakantierechten gevrijwaard bij tijdelijke werkloosheid door aanslagen 22 maart

Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur voor werknemers worden de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge ...
Read more

24.03.2017 - Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd. ...
Read more

22.03.2017 - Adoptie kind voormalige partner mogelijk

Voortaan heeft een kandidaat-adoptant het recht om het kind van een voormalige partner te adopteren. Onder strikte voorwaarden evenwel. En de rechter kan de weigering van de vader of de moeder van ...
Read more

22.03.2017 - Prenatale erkenning kan gedurende ganse zwangerschap

Een niet-gehuwde ouder kan op elk moment van de zwangerschap een verwekt kind erkennen. Dus ook vanaf het prille begin van de zwangerschap. Enige voorwaarde is dat de zwangerschap moet bevestigd zijn ...
Read more

22.03.2017 - Dichte familie meer betrokken bij opname geesteszieke

De directe omgeving van een geesteszieke wordt meer betrokken bij een verplichte opname in een psychiatrische instelling of een verplichte verpleging in een gezin. De rechter moet de directe omgeving ...
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15