News

Choice your area :
Search :

30.05.2018 - In beslag genomen zaken kunnen ook buiten griffie bewaard worden (art. 75-79 Wet Werklastvermindering Justitie)

De griffier is niet langer de enige die de in strafzaken in beslag genomen zaken kan bewaren. Voortaan kan ook een gespecialiseerde dienst aangewezen worden om de zaken te bewaren. Een oplossing voor ...
Read more

23.05.2018 - Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Read more

07.05.2018 - Fiscale voordelen voor werknemers die hun bedrijfswagen inruilen voor mobiliteitsvergoeding

Werknemers kunnen er sinds 1 januari 2018 voor kiezen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een fiscaal (en sociaal) gunstige mobiliteitsvergoeding. Deze vergoeding komt overeen met de waarde van ...
Read more

07.05.2018 - Vennootschapsbijdrage stijgt niet in 2018

Vennootschappen betalen in 2018 dezelfde vennootschapsbijdrage als in 2017. De bijdrage moet ten laatste op 30 juni op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan. De jaarlijkse ...
Read more

02.05.2018 - In ongelijk gesteld OM betaalt toch rechtsplegingsvergoeding bij tussenkomst in burgerlijke procedures

De overheid moet voortaan toch een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer het openbaar ministerie met een rechtsvordering tussenkomt in burgerlijke procedures en in het ongelijk wordt gesteld. Geen ...
Read more

30.04.2018 - Toegang tot Centraal Register Solvabiliteit aangepast aan hervormd insolventierecht van ondernemingen

Een KB van 26 april 2018 heeft de regels voor de toegang tot het 'Centraal Register Solvabiliteit' afgestemd op het hervormd insolventierecht van ondernemingen. Deze hervorming trad, net als de ...
Read more

27.04.2018 - Nieuwe regels en barema's voor berekening erelonen en kosten van curatoren en andere insolventiefunctionarissen

Een KB van 26 april 2018 bevat nieuwe regels en barema's voor de berekening van erelonen en kosten van curatoren en andere insolventiefunctionarissen. Deze nieuwe regels en barema's treden in werking ...
Read more

27.04.2018 - Rechtbank van koophandel maakt plaats voor ondernemingsrechtbank (art. 5-12, 252, 253 Wet Ondernemingsrecht)

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip ...
Read more

05.04.2018 - Pakket maatregelen moet interlandelijke adoptie in Vlaanderen aanwakkeren

Het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen is sinds de publicatie van het basisdecreet in 2012 sterk gedaald. Heel wat regels blijken in de praktijk immers onduidelijk en inefficiŽnt. De ...
Read more

04.04.2018 - Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start. Hervorming. Het aantal ...
Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15