News

Choice your area :
Search :

16.03.2017 - Werknemerspensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2017)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd. Onlangs ...
Read more

22.02.2017 - Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2017)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd. ...
Read more

10.02.2017 - Ziekenfonds beslist zelf over hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en moeilijkheden ondervindt om de gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, kan een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Voortaan ligt de ...
Read more

01.02.2017 - Inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen: toekenningsvoorwaarden bijgestuurd

Twee recente maatregelen die de toekenningsvoorwaarden van de inschakelingsuitkeringen regelen, geven de jonge werkzoekenden meer ademruimte: de ene voorziet in een nieuwe afwijking van de leeftijd ...
Read more

11.01.2017 - Ordes van advocaten richten 'Centraal Register Solvabiliteit' in

Via de 'wet van 1 december 2016' wordt er een 'Centraal Register Solvabiliteit' ingericht. Dit register is de ge´nformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier wordt opgeslagen en ...
Read more

30.12.2016 - Sociaal en fiscaal statuut voor 'student-zelfstandige'

De wetgever heeft een sociaal en fiscaal statuut uitgewerkt voor de 'student-ondernemer'. Dat zijn jongeren tot (in principe) 25 jaar die een zelfstandige activiteit combineren met studies die hun ...
Read more

30.12.2016 - Partij staat zelf in voor foutief veroorzaakte nutteloze gerechtskosten (art. 81 Potpourri IV)

De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft. Hij mag ze niet - zoals de andere kosten - ...
Read more

29.12.2016 - Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart (art. 67-73 PW 2017)

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2017 meer voor bedrijfswagens met tankkaart. Bovendien zijn er geen correcties meer mogelijk wanneer de werknemer een 'eigen bijdrage' betaalt. Brandstofkosten. Een ...
Read more

29.12.2016 - Verkeersboete 35% duurder voor wanbetalers (art. 45-50 PW 2017)

Wie halsstarrig weigert zijn verkeersboete te betalen, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen in de bus dat het te betalen bedrag met 35% optrekt. Bovendien zijn de verkeerszondaars in de ...
Read more

23.12.2016 - Veroordeeld tot alcoholslot? Vanaf 2017 code 69 op rijbewijs

Chauffeurs die veroordeeld zijn tot rijden met een alcoholslot, krijgen vanaf 1 januari 2017 'code 69' op hun rijbewijs. Dat gebeurt op vraag van Europa. De Europese Commissie wil immers dat rechters ...
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15