Erfbelasting: nalatenschapsforfaits geïndexeerd

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte zopas de geïndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap.

Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap verminderd met de schulden van de erflater en de begrafeniskosten. De erfgerechtigden kunnen de werkelijke kosten inbrengen of kiezen voor de forfaits uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.3.4.2 VCF).

De wettelijke forfaits worden elk jaar geïndexeerd. Na toepassing van de indexeringsformule, stijgen de forfaits voor aanslagjaar 2020 naar respectievelijk 1.626,15, 3.252,30 en 6.504,60 euro.

Nalatenschapsforfaits Passief Wettelijk bedrag Aj. 2020 Schulden van de erflater (art. 2.7.4.2, lid 1 VCF) 1.500 euro 1.626,15 euro Erflater gehuwd onder stelsel van gemeenschap (art. 2.7.4.2, lid 2 VCF) 3.000 euro 3.252,30 euro Begrafeniskosten (art. 2.7.4.2, lid 5 VCF) 6.000 euro 6.504,60 euro

Denk erom: als de erflater gehuwd was onder het stelsel van gemeenschap van goederen mogen de erfgerechtigden enkel de helft van het geïndexeerde bedrag voor de gemeenschap inbrengen. Het forfait voor de begrafeniskosten mag niet toegepast worden als de erflater een uitvaartverzekering had. En tot slot: schulden die gemaakt werden om onroerende goederen te verwerven of te behouden, zijn niet opgenomen in de forfaits.

Bron: Vlaamse belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2020, BS 31 januari 2020.

Zie ook:
VCF, art. 2.7.3.4.2.
Vlaamse belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2019, BS 29 januari 2019.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news