News

Choice your area :
Search :

22.03.2018 - Niet-bijhouden patiŽntendossier strafbaar

De medische en verpleegkundige activiteit binnen een ziekenhuis moeten kwalitatief getoetst kunnen worden, zowel intern als extern. Daarom moet er binnen het ziekenhuismilieu voor elke patiŽnt een ...
Read more

15.03.2018 - Strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs (7, 8 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De Verzamelwet Verkeersveiligheid introduceert strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs. Met bijzondere aandacht voor de hardere aanpak van recidivisten. De nieuwe strafmaten ...
Read more

15.03.2018 - Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt (art. 11 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het 'rijden zonder verzekering' behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de 'gekruiste recidive' worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe ...
Read more

15.03.2018 - Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille (art. 10, 12, 13 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, ...
Read more

21.11.2017 - Cao met nieuwe lijst van ecocheque-producten algemeen verbindend verklaard

CAO nr. 98quinquies wordt algemeen verbindend verklaard. Met die cao heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) het stelsel van de ecocheques verbeterd en vereenvoudigd. Dat gebeurde via een grondige ...
Read more

13.11.2017 - Niet alle sociale huurders moeten Nederlands kennen

Sinds 1 november moeten alle nieuwe sociale huurders over een basiskennis Nederlands beschikken. Bereid zijn om Nederlands te leren, is niet meer genoeg. De Vlaamse regering had echter voorzien dat ...
Read more

30.10.2017 - Brussel regionaliseert woninghuur

Vanaf 1 januari 2018 gelden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigen regels voor het verhuren van woningen. Brussel neemt grotendeels de federale bepalingen over wat de verhuur betreft van ...
Read more

11.09.2017 - Insolventierecht van ondernemingen grondig hervormd

De wet van 11 augustus 2017 moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en stemt het af op de Europese normen. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. De ...
Read more

01.09.2017 - Reserve langstlevende echtgenoot aangepast (art. 49 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever brengt enkele kleine veranderingen aan de erfrechtelijke reserve van de langstlevende echtgenoot. Gehuurde gezinswoning. Het voorbehouden recht van de langstlevende echtgenoot op het ...
Read more

28.07.2017 - Verwerking van persoonsgegevens door politie: expliciete machtigingsvrijstelling in Privacywet

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comitť voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken. Die expliciete ...
Read more

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15