News

Choice your area :
Search :

24.07.2017 - Zwaardere administratieve sancties bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

Het bestaande systeem van administratieve sancties binnen het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen wordt bijgestuurd. De sancties worden verzwaard en de verzwaring wordt verhoudingsgewijs ...
Read more

24.07.2017 - Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...
Read more

24.07.2017 - Uniforme verjaringstermijn van 5 jaar voor energiefacturen én facturen elektronische communicatie (art. 48 Potpourri V)

De verjaringstermijn voor energiefacturen (gas, water en elektriciteit) en facturen elektronische communicatie bedraagt voortaan 5 jaar. En dat ongeacht het type klant (huishoudelijk of ...
Read more

24.07.2017 - Organisatie rechterlijke orde (art. 219 - 292 Potpourri V)

Een van de grootste brokken van de recentste Potpourri-wet is het onderdeel 'Rechterlijke organisatie'. Met een pak wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek en de wetten op het gebied van ...
Read more

24.07.2017 - Korte gevangenisstraffen ook in 2017 niet voor strafuitvoeringsrechtbanken(art. 317 Potpourri V)

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) zullen zich ook in 2017 niet uitspreken over de uitvoering van korte gevangenisstraffen. De hervorming wordt uitgesteld, tot (uiterlijk) 1 oktober 2019. ...
Read more

19.07.2017 - Leefloon stijgt op 1 september

Vanaf 1 september 2017 zullen de bedragen van het leefloon verhoogd worden met 0,9%, zoals voorzien in de aanwending van de welvaartsenveloppe. Dat gebeurt in uitvoering van het interprofessioneel ...
Read more

07.07.2017 - Vlaanderen voluit bevoegd voor pacht (art. 11 en 124 DB Omgeving)

Lang voor de bevoegdheid voor de pachtregels volledig werd overgedragen van de federale overheid naar de gewesten, legde het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid al de ...
Read more

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren?

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar ...
Read more

01.06.2017 - Strengere regels voor verlof bij zorg voor zwaar ziek gezins- of familielid

Een KB van 10 augustus 1998 kent een recht op loopbaanonderbreking toe om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. De voltijdse werknemer heeft voor de opname van dit ...
Read more

31.05.2017 - Kwaliteitscontrole op gerechtsdeskundigen en vertalers

Gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken worden voortaan aan een grondige kwaliteitscontrole onderworpen voor ze worden opgenomen in het nationaal register. De nieuwe ...
Read more

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15