Raad van State vernietigt verstrengde regels voor zonnecentra

De Raad van State vernietigt de nieuwe regels voor zonnecentra. Omdat de Raad geen advies heeft kunnen geven over de eindversie van het nieuwe besluit. De tekst die voor advies is voorgelegd, is achteraf nog op verschillende punten aangepast. En ook over die punten had de Raad advies moeten geven. Wat niet is gebeurd. De Raad vernietigt het volledige besluit uit 2017, ook de bepalingen waarover hij wel advies had gegeven.

Belangrijkste gevolg van de vernietiging is dat er geen extra eisen meer zijn om het huidtype van de klant te bepalen. De onthaalverantwoordelijke kan dit voortaan - net als vroeger - samen met de klant bepalen. Volgens de nu vernietigde regels moest een arts het huidtype van de klant vastleggen. De onthaalverantwoordelijke kon dat alleen nog doen als in de zonnebankstudio een specifiek toestel aanwezig was om de huidgevoeligheid te bepalen.

De vernietiging van het KB uit 2017 betekent niet dat de zonnecentra nu vrij spel hebben. De uitbatingsvoorwaarden van het opgeheven KB uit 2002 herleven. 

Bron: RvS 5 februari 2020, nr. 246.952

Zie ook:
Koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra
Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news