Nieuws overzicht

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

08.11.2019 - Aanbevelingen van Hof van Justitie over prejudiciŽle procedure

De prejudiciŽle verwijzing is van fundamenteel belang in het Europese recht. Via dit mechanisme kunnen nationale rechtbanken zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden met vragen over ...
Lees meer

06.11.2019 - Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

De advocaat-vennoot van ťťn of meer eenpersoonsvennootschappen kan voortaan zijn advocatenberoep in meerdere associaties of groeperingen uitoefenen. Advocaten kunnen eenpersoonsvennootschappen ...
Lees meer

29.10.2019 - Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...
Lees meer

25.10.2019 - Minderjarige moet onmiddellijk cassatieberoep kunnen instellen tegen beslissing tot uithandengeving

Het Grondwettelijk Hof vindt dat een minderjarige die geconfronteerd wordt met een beslissing tot uithandengeving hiertegen onmiddellijk een cassatieberoep moet kunnen instellen. En dus niet moet ...
Lees meer

23.10.2019 - Tussenkomst sluitingsfonds bij tijdelijke werkloosheid berekend op basis van vast percentage van werkloosheidsuitkeringen

Werknemers in tijdelijke werkloosheid krijgen van de RVA werkloosheidsuitkeringen. Het sluitingsfonds neemt een deel van die uitkeringen ten laste. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat deel berekend op een ...
Lees meer

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: 'ťlke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden'

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de ...
Lees meer

20.09.2019 - Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vindt dat rechters proceshandelingen ambtshalve moeten kunnen nietig verklaren als ze ingaan tegen de taalregels in gerechtszaken. Door hen die mogelijkheid te ontnemen, komt ...
Lees meer

17.09.2019 - Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk ...
Lees meer

15.05.2019 - Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:Boek 1. ...
Lees meer

15.05.2019 - Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15