Nieuws overzicht

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

20.09.2019 - Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vindt dat rechters proceshandelingen ambtshalve moeten kunnen nietig verklaren als ze ingaan tegen de taalregels in gerechtszaken. Door hen die mogelijkheid te ontnemen, komt ...
Lees meer

17.09.2019 - Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk ...
Lees meer

15.05.2019 - Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:Boek 1. ...
Lees meer

15.05.2019 - Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te ...
Lees meer

13.05.2019 - Basisregistratie bij schuldbemiddeling beschrijft ook tendensen

OCMW's en CAW's die erkend zijn als instelling voor schuldbemiddeling bezorgen elk jaar een verslag aan de Vlaamse administratie. In dat jaarverslag staan twee zaken: gegevens over de medewerkers en ...
Lees meer

30.04.2019 - Uitvoerings-KB voor 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' op het nippertje in het Staatsblad

De dag vr dat het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking treedt, heeft de wetgever het KB gepubliceerd dat dit wetboek uitvoert. Het nieuwe WVV treedt op 1 mei 2019 ...
Lees meer

30.04.2019 - Naar kortere opzegtermijn bij verzekeringen

De opzegtermijn bij verzekeringen kan binnenkort verkorten. De wetgever geeft de Koning alvast de machtiging om dat te doen. Of het ook in de praktijk zover komt, is nog niet zeker, maar de eerste ...
Lees meer

29.04.2019 - Notaris krijgt informatieplicht bij vanaf 1 januari 2021

Belgisch Staatsblad. - Het 'wijzigingsdecreet woningkwaliteit van 29 maart 2019' voert heel wat wijzigingen door in de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Maar 2 daarvan zijn zeker van ...
Lees meer

23.04.2019 - Ook recht op arbeidsongeschikheidsuitkeringen n bereiken van pensioengerechtigde leeftijd

Belgisch Staatsblad. - De werknemer die beslist om zijn arbeid voort te zetten na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, heeft maar in beperkte mate recht op a...
Lees meer

04.04.2019 - Werknemers krijgen uitkering van ziekenfonds tijdens pleegouderverlof

Pleegouders die een minderjarig kind gedurende lange tijd opnemen in hun gezin, hebben sinds 1 januari 2019 recht op pleegouderverlof. Gedurende de eerste drie dagen van het pleegouderverlof betaalt ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14