Catherine Van Vliet

Master of Laws (Free University of Brussels, 1993)
Expertise in labour law, social security law.
Languages: Dutch, French, English

Curriculum

Lawyer, member of the Antwerp Bar since 1 October 1993

Partner Lang e Advocaten since 2003

Research assistant Free University of Brussels 1994-2000

Substitute Judge, Labour Court Antwerp

Former member of the Antwerp Bar Council

Publications

"Bijzondere onverdeeldheden”, in Notarieel en Fiscaal Maandblad, 1996 nr. 1

Noot bij arrest Hof van Beroep Brussel 15.11.1994, T.B.B.R., 1996, nr. 6, 454

“Onregelmatige deeltijdse arbeid” in Orvub-cahier 1, Gent, Mys & Breesch, 1999, 15

“De welvaartstaat:  Tussen droom en werkelijkheid”, Larcier, oktober 2005

 

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news