News

Choice your area :
Search :

27.06.2016 - Vreemdelingenwet en asielprocedure ingrijpend gewijzigd

De Vreemdelingenwet wordt op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Zowel de toegang tot het grondgebied als het kort verblijf en de gezinshereniging als de procedure voor de kennisgeving van ...
Read more

24.06.2016 - Alternatieve financiering toeslag tijdelijke werkloosheid

Een programmawet van 2 januari 2001 heeft de mogelijkheid gecreŽerd om bij KB het bedrag van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid te verhogen met de kost van de toeslag van 5% van de ...
Read more

23.06.2016 - Vlaanderen vergoedt schade bij algemene rampen

Vlaanderen staat - sinds de zesde staatshervorming - in voor het vergoeden van schade die algemene rampen op zijn grondgebied veroorzaken. Een nieuw decreet regelt nu die tussenkomst. De Vlaamse ...
Read more

21.06.2016 - Vijfde internationale update voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

In december 2012 hebben deskundigen van de Verenigde Naties (VN) een grondige update goedgekeurd van het internationaal Geharmoniseerd Systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen ...
Read more

21.06.2016 - Bijzondere jacht? en alles bleef zoals het was

Op 23 april 2015 vernietigde de Raad van State alle bepalingen uit het Jachtopeningsbesluit die te maken hadden met de bijzondere jacht, omdat er geen degelijke rechtsgrond bestond voor die vorm van ...
Read more

17.06.2016 - Vluchtelingencrisis: extra steun voor opvanginitiatieven Vlaamse gemeenten

De Vlaamse overheid gaat steden en gemeenten die vluchtelingen opvangen extra ondersteunen. Dit jaar maakt ze daarvoor 20 miljoen euro vrij. Die zal worden toegekend in 2 schijven waarvan de eerste ...
Read more

02.06.2016 - Grondwettelijk Hof vernietigt lijst met verenigingen die kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger bij rechtsvorderingen tot collectief herstel

Op verzoek van twee financiŽle experten heeft het Grondwettelijk Hof artikel XVII.39 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) gedeeltelijk vernietigd. Dat artikel somt de verenigingen en de ...
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]