News

Choice your area :
Search :

08.08.2016 - Muyters herschikt gereglementeerde beroepen in handel en ambacht

Vlaams minister van Economie en Werk, Philippe Muyters, start een evaluatieprocedure voor alle gereglementeerde beroepen, die na de zesde staatshervorming overkwamen van de federale overheid naar de ...
Read more

04.08.2016 - Vlaamse overheid publiceert opnieuw reparatiebesluit na schorsing maatwerkbesluit

In een arrest van 26 januari 2016 heeft de Raad van State de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het maatwerkbesluit van 19 december 2014 en het bijhorend ministerieel besluit van 26 maart ...
Read more

04.08.2016 - Wettelijke regeling voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven gewijzigd

Een KB van 10 juli 2016 wijzigt de wettelijke regeling die van toepassing is op de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven. Die ...
Read more

04.08.2016 - Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart

Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...
Read more

29.07.2016 - Stevige wettelijke basis voor sociale zekerheid zelfstandigen

Een wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen versterkt de wettelijke basis van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Daarnaast ...
Read more

29.07.2016 - Minister Peeters bevestigt bevoegdheden 'voorstel tot transactie' bij inbreuken op Wetboek van Economisch Recht

Alle overtredingen van het Wetboek van Economisch Recht kunnen worden afgehandeld via een zogenaamde transactie. Een soort minnelijke schikking (waarvan het bedrag varieert van 26 tot 600.000 euro) ...
Read more

28.07.2016 - Verhoging en inhaalpremie voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers

De laagste pensioenen die voor een volledige loopbaan worden toegekend aan werknemers en zelfstandigen, zullen vanaf 1 januari 2017 met 0,7% stijgen. In afwachting daarvan zal de verhoging de vorm ...
Read more

22.07.2016 - Bijkomende verplichtingen voor fabrikanten en invoerders van tabaksproducten

Sinds 19 mei 2016 is er een strengere regeling van toepassing op de handel in tabaksproducten. Vanaf 1 augustus 2016 zullen fabrikanten en invoerder van deze producten echter enkele bijkomende ...
Read more

06.07.2016 - Beperking van 250 euro bij huis-aan-huisverkoop opgeheven (art. 52-56 DB Economie)

Huis-aan-huisverkopers mogen voortaan producten en diensten verkopen boven de 250 euro. De beperking werd opgeheven via de Wet diverse bepalingen Economie van 29 juni 2016 onder druk van Europa. ...
Read more

04.07.2016 - DAVO mag alimentatievorderingen invorderen via een bij aangetekende brief ter kennis gebracht dwangbevel (art. 88-91 en art. 109 PW)

Uiterlijk op 1 januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen...
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15