Giles Snelders

Master of Laws (Free University of Brussels, 2007)
LL.M., Master in International and Comparative Law, (University of Georgia, 2008)
Expertise in commercial and civil law, criminal law.
Languages: Dutch, French, English

Curriculum

Traineeship Athens-Clarke County District Attorney's Office

Partner Lange Advocaten since 2014

Research Assistant Free University of Brussels (2009-2017)

Member of the editorial staff, Tijdschrift van de Vrederechters

Substite Justice of the Peace, district Brasschaat

 

Publication

SNELDERS, G., 'Territoriale bevoegdheid en het vraagstuk van de plaats van de totstandkoming van een op afstand gesloten overeenkomst', T.Vred. 2015, afl. 9-10, 379-380

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news