Grondwettelijk Hof: RSZ mag achterstallige sociale bijdragen niet zomaar invorderen met dwangbevel

Sinds de wet van 1 december 2016 artikel 40 van de RSZ-wet wijzigde, is invordering via dwangbevel dé standaardprocedure geworden voor invordering van niet-betwiste sociale schulden door de RSZ. Zonder dagvaarding voor de rechtbank. De werkgever-schuldenaar die niet akkoord gaat met het dwangbevel, moet de RSZ wél dagvaarden voor de rechtbank. Dat maakt dat de grootste kosten bij hém liggen, en niet bij de RSZ.

Op 4 april 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de huidige procedure enkele elementaire rechten van de werkgever-schuldenaar schond. Het Hof vernietigt daarom artikel 40, in zoverre de RSZ vooraf geen duidelijke ingebrekestelling stuurt waarin de werkgever-schuldenaar geïnformeerd wordt over zijn rechten en plichten: de precieze bedragen die hij moet betalen, dat hij die bedragen kan betwisten, dat hij een minnelijk invorderingsplan kan vragen, en dat er een dwangbevel zal volgen als hij niet betaalt.

Het Hof vernietigt ook paragraaf 5, tweede lid, van datzelfde artikel 40, waar dat zegt dat de schuldenaar alleen verzet kan aantekenen via dagvaarding, en niet met een verzoekschrift op tegenspraak - wat nochtans een courante praktijk is voor de arbeidsrechtbank.

Het Hof is het tot slot niet eens met het feit dat de schuldenaar maar 15 dagen de tijd heeft om verzet aan te tekenen tegen het dwangbevel. In andere zaken is dat minstens één maand.

De dwangbevelen die de RSZ tot nu heeft uitgevaardigd, blijven wel rechtsgeldig. Om u een idee te geven: tussen begin 2017 en eind 2018 heeft de RSZ al 29.830 dwangbevelen uitgevaardigd. In 201 dossiers (0,67%) werd verzet aangetekend.

Bron: GwH 4 april 2019, nr. 49/2019.

Zie ook:
Wet van 1 december 2016, BS 29 december 2016.
RSZ-wet, art. 40.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news