Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

De advocaat-vennoot van één of meer eenpersoonsvennootschappen kan voortaan zijn advocatenberoep in meerdere associaties of groeperingen uitoefenen.

Advocaten kunnen eenpersoonsvennootschappen oprichten. Een eenpersoonsvennootschap kan lid zijn van een samenwerkingsverband (associatie, groepering). Maar tot nu kon de advocaat-vennoot zijn beroep van advocaat maar uitoefenen in hoogstens één associatie of groepering. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) heft die beperking nu op.

Hiermee wordt de regeling voor de advocaat-vennoot van een eenpersoonsvennootschap gelijkgetrokken met die voor de andere advocaten. Zij mogen - dit sinds 13 september 2019 - lid zijn van een of meerdere associaties of groeperingen. En in elk van de associaties of groeperingen het beroep van advocaat uitoefenen.

Het nieuwe reglement van de OVB treedt in werking op 6 februari 2020.

Bron: Reglement van 23 oktober 2019 tot wijziging van Afdeling V.1.2. `Eenpersoonsvennootschappen van advocaten' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 6 november 2019

Zie ook:
Codex Deontologie voor Advocaten (deel V, hoofdstuk V.1)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news