Lange Advocaten

Voorstelling van het kantoor.

“Lange Advocaten” is een onafhankelijk kantoor met grote ervaring en know how in het maritiem en transportrecht, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht, invorderingen en insolventie, faillissementsrecht en diverse aanverwante materies.

In andere specifieke rechtstakken wordt zo nodig samengewerkt met een aantal preferentiële partners, zodat aan het cliënteel een totaal pakket van juridische diensten en advies kan worden aangeboden.
Het kantoor staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan diverse ondernemers en bedrijven in de publieke en de private sector, in de profit- en de non-profitsector. Ook particulieren worden efficiënt bijgestaan.

Honoraria zijn redelijk en transparant.

 

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news