Giles Snelders

Licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 2007)
LL.M., Master in International and Comparative Law (University of Georgia, 2008)
Specialisatie in handelsrecht, burgerlijk recht, strafrecht
Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum

Stage bij het Athens-Clarke County District Attorney's Office

Advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1 oktober 2008

Partner Lange Advocaten sedert 2014

Praktijkassistent Vrije Universiteit Brussel (2009-2017)

Redactielid Tijdschrift van de Vrederechters

Plaatsvervangend vrederechter kanton Brasschaat

 

Publicatie

SNELDERS, G., 'Territoriale bevoegdheid en het vraagstuk van de plaats van de totstandkoming van een op afstand gesloten overeenkomst', T.Vred. 2015, afl. 9-10, 379-380

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news