Herman Lange

Doctor in de rechten (Rijksuniversiteit Gent, 1965)
Specialisatie in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, maritiem- en transportrecht, beslagrecht
Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum

Advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1 oktober 1965

Gewezen Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Gewezen secretaris van de Nationale Orde van Advocaten .

Ere plaatsvervangend Rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Assessor in de Tuchtraad van Beroep voor advocaten.

Erevoorzitter Belgische Vereniging voor Zeerecht

Titulair lid van het Comité Maritime International

Gewezen lid Belgische delegatie bij de C.C.B.E. (raad van Europese Balies)

Lid van de Ethische Commissie bij de Federatie van Europese Balies.

Officier t.l.o. (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)

Publicaties

“De aansprakelijkheid van de berger bij hulp en berging van gevaarlijke ladingen”, R.H.A., 1989, 3

“Scheepsretentie vanwege de Staat en door hem opgerichte instellingen”, in Liber Amicorum Lionel Tricot, 1988, 371

“Een Belgische vloot: leven na de dood”, in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, 1999,305

 

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news