Wim Dejosse

Licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 1997)
GGS Ondernemingsrecht “Master in Business Law” (Universiteit Antwerpen)
Specialisatie in handelsrecht, vennootschaps- en aansprakelijkheidsrecht, incasso- en insolventierecht en contractenrecht in een brede ondernemingscontext. Bijzondere expertise inzake faillissementsrecht.
Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum

Advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1 oktober 1997

Partner Lange Advocaten sedert 1997

curator bij de Rechtbank van koophandel te Antwerpen

plaatsvervangend vrederechter Derde kanton Antwerpen

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news