Catherine Van Vliet

Licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 1993)
Specialisatie in arbeidsrecht (ontslagbetwistingen, loonbetwistingen, arbeidsongevallen) en het sociaal zekerheidsrecht (RSZ-betwistingen, pensioenbetwistingen, ...).
Talen: Nederlands, Frans, Engels

Curriculum

Advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1 oktober 1993

Partner Lange Advocaten sedert 2003

Assistent Vrije Universiteit Brussel 1994-2000

plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen

gewezen lid van de Raad van de Orde van Advocaten Antwerpen

Publicaties

Bijzondere onverdeeldheden”, in Notarieel en Fiscaal Maandblad, 1996 nr. 1

Noot bij arrest Hof van Beroep Brussel 15.11.1994, T.B.B.R., 1996, nr. 6, 454

“Onregelmatige deeltijdse arbeid” in Orvub-cahier 1, Gent, Mys & Breesch, 1999, 15

“De welvaartstaat:  Tussen droom en werkelijkheid”, Larcier, oktober 2005

 

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news