Raad van State vernietigt verstrengde regels voor zonnecentra

De Raad van State vernietigt de nieuwe regels voor zonnecentra. Omdat de Raad geen advies heeft kunnen geven over de eindversie van het nieuwe besluit. De tekst die voor advies is voorgelegd, is achteraf nog op verschillende punten aangepast. En ook over die punten had de Raad advies moeten geven. Wat niet is gebeurd. De Raad vernietigt het volledige besluit uit 2017, ook de bepalingen waarover hij wel advies had gegeven.

Belangrijkste gevolg van de vernietiging is dat er geen extra eisen meer zijn om het huidtype van de klant te bepalen. De onthaalverantwoordelijke kan dit voortaan - net als vroeger - samen met de klant bepalen. Volgens de nu vernietigde regels moest een arts het huidtype van de klant vastleggen. De onthaalverantwoordelijke kon dat alleen nog doen als in de zonnebankstudio een specifiek toestel aanwezig was om de huidgevoeligheid te bepalen.

De vernietiging van het KB uit 2017 betekent niet dat de zonnecentra nu vrij spel hebben. De uitbatingsvoorwaarden van het opgeheven KB uit 2002 herleven. 

Bron: RvS 5 februari 2020, nr. 246.952

Zie ook:
Koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra
Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news