Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen stijgen

De deskundigen die door de arbeidsgerechten zijn aangewezen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen verdienen volgend jaar weer ietsje meer. Het ereloon stijgt door indexering. Maar de consumptieprijsindex zorgt er ook voor dat ze meer mogen aanrekenen voor hun onderzoeken.

Vanaf 1 januari 2017 gelden volgende tarieven:

erelonen het persoonlijk ereloon van een psychiater of neuropsychiater: 465,55 euro (456,86 euro in 2016); het persoonlijk ereloon van andere deskundigen: 392,5 euro (385,17 euro in 2016); de administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 117,44 euro (115,25 euro in 2016);

de kosten voor bijkomende onderzoeken uitgevoerd door de gerechtsdeskundige of door een specialist die hij daarvoor heeft geraadpleegd bijkomende onderzoeken door een psychiater of neuropsychiater: 230,09 euro (225,80 euro in 2016); bijkomende onderzoeken niet uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: hier gelden de tarieven van de nomenclatuur van het Riziv; bijkomende onderzoeken met volledige reeks testen door een psycholoog of ergoloog: 159,55 euro (156,58 euro in 2016); andere bijkomende onderzoeken of adviezen dan hierboven: 79,77 euro (78,28 euro in 2016).

De bedragen zijn van toepassing voor de expertises in geschillen waarin tegemoetkomingen aan gehandicapten, gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen, ... aan bod komen en waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2017.

Bron: Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2017, BS 16 december 2016.

Zie ook
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016 , BS 23 december 2015.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news