Veroordeeld tot alcoholslot? Vanaf 2017 code 69 op rijbewijs

Chauffeurs die veroordeeld zijn tot rijden met een alcoholslot, krijgen vanaf 1 januari 2017 ?code 69? op hun rijbewijs. Dat gebeurt op vraag van Europa.

De Europese Commissie wil immers dat rechters meer en vaker voor het alcoholslot kiezen om rijden onder invloed tegen te gaan. Een geharmoniseerde rijbewijscode moet de procedure bekender maken en algemene ruchtbaarheid geven in de EU.

Op dit moment gebruiken heel wat lidstaten een eigen rijbewijscode voor het alcoholslot. In ons land is dat code 112. Maar die code geldt alleen op nationaal grondgebied. Europa wil dat de lidstaten de geharmoniseerde code 69 gebruiken, met uniforme toepassing in de hele Unie.

De lidstaten kregen tot 1 januari 2017 de tijd om zich te schikken naar de regels uit Richtlijn 2015/653. België komt dus op de valreep met de nodige aanpassingen aan het RijbewijsKB.

Al blijft het niet bij de invoer van code 69?

Met Richtlijn 2015/653 wordt de hele lijst met geharmoniseerde codes geactualiseerd. Heel wat medische codes en subcodes wijzigen 'in het licht wat de technische en wetenschappelijke vooruitgang'. Voornamelijk in functie van de technische ondersteuning van bestuurders met een handicap. De codes zijn voortaan 'functiegeoriënteerd' waardoor technologische ontwikkelingen makkelijker in aanmerking kunnen worden genomen. Er werden onder meer codes ingevoerd voor het besturen van voertuigen die zijn aangepast aan de maximale kracht die de bestuurder kan leveren. Mensen met een handicap moeten volgens Europa immers aangemoedigd worden om reguliere voertuigen te besturen zonder dat daar al te veel technische aanpassingen moeten aan gebeuren.

Daarnaast werden er 9 codes voor beperkt gebruik ingevoerd. Heel wat codes die momenteel al gelden voor medische factoren kunnen ook van toepassing zijn in andere situaties met een hoog risico, bijvoorbeeld bij beginnende of oudere bestuurders. Nieuw zijn onder meer codes 61 (alleen rijden bij daglicht), 63 (alleen rijden zonder passagiers) en 67 (rijden op de snelweg niet toegestaan). Ook code 69 voor voertuigen met een alcoholslot valt in deze categorie.

69 voor voertuigen met een alcoholslot valt in deze categorie. Tot slot werden ook heel wat codes geschrapt, samengevoegd of ingekort als administratieve vereenvoudiging.

Richtlijn 2015/653 is al op 15 mei 2015 in werking getreden, 20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad. Het Belgische omzettingsKB is daarentegen pas van toepassing vanaf 1 januari 2017, de omzettingsdeadline.

Bron: Koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 23 december 2016.

Zie ook
Richtlijn (EU) nr. 2015/653 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, Pb.L. 25 april 2015, afl. L107/68.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news