Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:

Boek 1. Algemene bepalingen;

Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;

Boek 3. Goederen;

Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;

Boek 5. Verbintenissen;

Boek 6. Bijzondere overeenkomsten;

Boek 7. Zekerheden;

Boek 8. Bewijs;

Boek 9. Verjaring.

Het achtste boek van het nieuw Burgerlijk Wetboek - dat over het bewijs - is alvast klaar. Het is samen met de structuur van het nieuwe wetboek gepubliceerd in het Staatsblad van 14 mei 2019.

De nieuwe wet van 13 april 2019 - met de structuur van het nieuwe wetboek en met Boek 8 - treedt in werking op 1 november 2020. Op dat moment krijgt ons huidige Burgerlijk Wetboek officieel de titel van 'oud Burgerlijk Wetboek'.

Bron: Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 ?Bewijs? in dat Wetboek, BS 14 mei 2019

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news