Grondwettelijk Hof: RSZ mag achterstallige sociale bijdragen niet zomaar invorderen met dwangbevel

Sinds de wet van 1 december 2016 artikel 40 van de RSZ-wet wijzigde, is invordering via dwangbevel dé standaardprocedure geworden voor invordering van niet-betwiste sociale schulden door de RSZ. Zonder dagvaarding voor de rechtbank. De werkgever-schuldenaar die niet akkoord gaat met het dwangbevel, moet de RSZ wél dagvaarden voor de rechtbank. Dat maakt dat de grootste kosten bij hém liggen, en niet bij de RSZ.

Op 4 april 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de huidige procedure enkele elementaire rechten van de werkgever-schuldenaar schond. Het Hof vernietigt daarom artikel 40, in zoverre de RSZ vooraf geen duidelijke ingebrekestelling stuurt waarin de werkgever-schuldenaar geïnformeerd wordt over zijn rechten en plichten: de precieze bedragen die hij moet betalen, dat hij die bedragen kan betwisten, dat hij een minnelijk invorderingsplan kan vragen, en dat er een dwangbevel zal volgen als hij niet betaalt.

Het Hof vernietigt ook paragraaf 5, tweede lid, van datzelfde artikel 40, waar dat zegt dat de schuldenaar alleen verzet kan aantekenen via dagvaarding, en niet met een verzoekschrift op tegenspraak - wat nochtans een courante praktijk is voor de arbeidsrechtbank.

Het Hof is het tot slot niet eens met het feit dat de schuldenaar maar 15 dagen de tijd heeft om verzet aan te tekenen tegen het dwangbevel. In andere zaken is dat minstens één maand.

De dwangbevelen die de RSZ tot nu heeft uitgevaardigd, blijven wel rechtsgeldig. Om u een idee te geven: tussen begin 2017 en eind 2018 heeft de RSZ al 29.830 dwangbevelen uitgevaardigd. In 201 dossiers (0,67%) werd verzet aangetekend.

Bron: GwH 4 april 2019, nr. 49/2019.

Zie ook:
Wet van 1 december 2016, BS 29 december 2016.
RSZ-wet, art. 40.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news