Geens geeft uitleg bij modernisering burgerlijke stand

Op 31 maart 2019 is het zover. Dan gaat de modernisering van de burgerlijke stand effectief van start. Minister van Justitie Geens geeft de ambtenaren van de burgerlijke stand uitleg bij de nieuwigheden.

In zijn nieuwe omzendbrief stipt de minister de krachtlijnen van de nieuwe regels aan. Bedoeling is om de burgerlijke stand te moderniseren, informatiseren en vereenvoudigen. De oprichting van een Centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) - met daarin al de gemeentelijke registers en de registers van de Belgische consulaire posten - is wellicht de meest opvallende nieuwigheid. Samen met de afschaffing van de papieren akten van de burgerlijke stand. Alle akten worden voortaan elektronische opgesteld, ondertekend en bewaard. Maar er is nog veel meer te ontdekken in de nieuwe wetgeving.

De minister wijdt een groot deel van zijn omzendbrief aan de algemene principes van de burgerlijke stand. Komen aan bod:

de doelstellingen van de burgerlijke stand;

de ambtenaar van de burgerlijke stand (onder meer over aanstelling, verhindering, onverenigbaarheden, taken en de algemeen bevoegde ambtenaar);

de oprichting van de DABS;

de akten van de burgerlijke stand (over onder meer hun elektronisch karakter, de onbeschikbaarheid van de DABS, de bijlagen in de DABS, de vermeldingen in en de ondertekening van de akten, de informatieplicht van de betrokkenen, de afschaffing van de randmeldingen, de volmacht en de voorlezing);

de bewijskracht van de akten;

de verloren of vernietigde akten;

de afschriften en uittreksels;

de wijziging en verbetering van de akten;

de aansprakelijkheid van en de controle op de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een ander deel van de omzendbrief heeft het over de standaardgegevens die in elke akte van de burgerlijke stand moeten staan. Daarnaast wordt elke soort akte nog eens apart besproken.

Bron: Omzendbriefvan 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand, BS 25 maart 2019

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 6-83)
Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018
Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 31 december 2018

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news