Orde van Vlaamse Balies verplicht opleiding verhoorbijstand voor advocaten van permanentiedienst Salduz

Vanaf 2021 mogen advocaten en stagiairs bij de Orde van Vlaamse Balies alleen nog deelnemen aan de permanentiedienst voor Salduz-bijstand wanneer ze de ?bijzondere opleiding verhoorbijstand? hebben gevolgd. Dat blijkt uit een nieuw reglement dat de Orde eind december heeft goedgekeurd.

De Orde van Vlaamse Balies organiseert de opleiding al langer, net als de Ordes van Advocaten en sommige externe instellingen, maar de cursus wordt niet consequent gevolgd. De informatie die er wordt gegeven is echter van fundamenteel belang voor advocaten en stagiairs die Salduz-bijstand verlenen in het kader van de permanentiedienst. De Orde wil daarom dat iedereen die op de permanentielijst staat de opleiding heeft gevolgd.

Liefst zo snel mogelijk. Maar omdat heel wat advocaten en stagiairs de opleiding nog niet hebben gevolgd, wordt een overgangsperiode voorzien. De komende 2 jaar mag men op de lijst wordt toegevoegd of erop blijven staan zonder opleiding. Maar wie zich niet in regel heeft gesteld voor januari 2021, wordt van rechtswege weggelaten van de permanentiedienst.

Advocaten en stagiairs die wel al een bijzondere opleiding verhoorbijstand (erkend door de OVB of de Orde van Advocaten) hebben gevolgd, zullen geen nieuwe opleiding moeten volgen. De Orde van Advocaten zal nagaan welke leden zijn vrijgesteld.

Het OVB-reglement geeft nog een aantal bijzonderheden mee m.b.t. de opleiding en de deelname aan de permanentiedienst Salduz-bijstand. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk gesteld dat de opleidingsvereiste niet geldt voor verhoorbijstand Salduz die advocaten verlenen buiten de permanentiedienst van de Orde van Vlaamse Balies. De Orde herinnert ook aan de do's en don'ts voor advocaten die zich laten vervangen tijdens een toegewezen permanentieopdracht waarbij het uitdrukkelijk meegeeft dat vervangers ook de opleiding moeten hebben gevolgd.

Bron: Uniform reglement verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst - Orde van Vlaamse Balies (OVB), BS 9 januari 2019.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news