Spilindex bereikt: sociale uitkeringen en pensioenen stijgen in september, ambtenarenwedden in oktober 2018

De consumptieprijsindex van augustus 2018 bedraagt 107,58 punten. Hij steeg met 0,15 punt of 0,14% tegenover juli 2018.

Ook de inflatie steeg tot 2,24% in augustus 2018, tegenover 2,17% vorige maand.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, werd bereikt.
Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september 2018 stijgen met 2%. De wedden in de openbare sector worden in oktober 2018 geïndexeerd met 2%.

Consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex steeg in augustus 2018 met 0,15 punt of 0,14% en bedraagt nu 107,58 punten, tegenover 107,43 punten in juli 2018 (2013 = 100).

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex stijgt in augustus 2018 met 0,11 punt tot 107,55 punten, tegenover 107,44 punten in juli 2018.

De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).

Afgevlakte gezondheidsindex

De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 2018 105,10 punten, tegenover 104,94 punten in juli 2018.
Daarmee is de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, bereikt.

De afgevlakte gezondheidsindex, ook 'afgevlakte index' genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (mei, juni, juli en augustus 2018) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).

De werkgelegenheidswet van 23 april 2015 blokkeert de afgevlakte gezondheidsindex op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet).

Spilindex

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is in augustus 2018 bereikt.

Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september 2018 stijgen met 2%.
De wedden in de openbare sector worden in oktober 2018 geïndexeerd met 2%.

De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in mei 2017.

Belangrijkste prijsbewegingen

De producten met het grootste verhogend effect in augustus 2018 waren:

elektriciteit (+ 0,060 punt);

motorbrandstoffen (+ 0,035 punt);

aankoop van wagens (+0,035 punt);

telecommunicatie packs (+ 0,025 punt).

Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor:

groenten (- 0,045 punt);

vis en zeevruchten (- 0,025 punt).

Inflatie

De inflatie bedraagt 2,24% in augustus 2018, tegenover 2,17% in juli 2018.

De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt 1,77% in augustus 2018, tegenover 1,71% de maand ervoor.

De inflatie zonder energieproducten stijgt in augustus 2018 tot 1,39%, tegenover 1,38% in juli 2018.

De kerninflatie bedraagt 1,50% in augustus 2018, tegenover 1,36% in juli 2018. Ze houdt geen rekening met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen.

Voor voeding bedraagt de inflatie 1,55% in augustus 2018, tegenover 2,28% de maand ervoor.

De inflatie voor energie bedraagt 9,92% in augustus 2018, tegenover 9,19% in juli 2018.

De inflatie voor de diensten gaat in augustus 2018 van 1,56% naar 1,89%.

De inflatie voor de huur daalt lichtjes en bedraagt 1,00% in augustus 2018, tegenover 1,03% in juli 2018.

Bron: Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2018, BS 31 augustus 2018.

Zie ook:
- Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2018, BS 31 juli 2018.
- Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 (art. 2, 3, 4, 6 en art. 20)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news