Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)

In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in het nieuwe artikel 47bis - in een overkoepelende nietigheidsbepaling voor al deze regels: alle bepalingen uit hoofdstuk VII zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. Als de betekening of kennisgeving van een beslissing nietig is, start de termijn om een rechtsmiddel in te stellen niet.

Deze nieuwe bepaling zorgt er voor dat de nietigheidsleer integraal van toepassing is op de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De sanctie 'ongedaan' (bij een betekening) verdwijnt hierdoor uit de art. 38 en 40 Ger.W.

Deze wijzigingen treden in werking op 9 juni 2018.

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018 (art. 7?10 en 13 Wet Werkklastvermindering Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 38, 40, 43, 45 en 47bis)

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news