Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start.

Hervorming

Het aantal gerechtelijke kantons daalt van 187 naar 162. Maar die vermindering van het aantal kantons is niet de enige verandering. Binnen behouden kantons verhuizen steden en gemeenten soms van het ene naar het andere kanton. En binnen bepaalde stadskantons vinden er interne herverdelingen plaats.

1 mei 2018

De nieuwe kantonstructuur treedt gedeeltelijk in werking op 1 mei 2018.

De inwerkingtreding op 1 mei 2018 geldt

in de provincie Antwerpen voor de zeven gerechtelijke kantons Antwerpen en de gerechtelijke kantons Merksem, Deurne, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Zandhoven, Mechelen en Willebroek;

in de provincie Waals-Brabant voor het gerechtelijk kanton Geldenaken en de twee gerechtelijke kantons Waver;

in Brussel-Hoofdstad voor het eerste gerechtelijke kanton Anderlecht, de vier gerechtelijke kantons Brussel, de gerechtelijke kantons Oudergem, Etterbeek, Vorst, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe en de twee gerechtelijke kantons Schaarbeek;

in de provincie Luxemburg voor het gerechtelijk kanton Virton; en

in de provincie Henegouwen voor de gerechtelijk kantons Binche, Seneffe, La Louvière en Moeskroen.

Ook de nieuwe kantonregeling in de provincies Namen en Limburg treedt op 1 mei 2018 in werking.

In de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Luik blijft voorlopig alles bij het oude. Voor deze provincies is nog geen inwerkingsdatum vastgelegd. Wat betekent dat de nieuwe kantonstructuur in die provincies in principe in werking treedt op 1 januari 2020. Tenzij er alsnog een besluit komt dat een vroegere datum vastlegt.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 29 maart 2018 treedt in werking op 1 mei 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 29 maart 2018 genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen, BS 4 april 2018

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (bijvoegsel, art. 1)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news