Niet-bijhouden patiëntendossier strafbaar

De medische en verpleegkundige activiteit binnen een ziekenhuis moeten kwalitatief getoetst kunnen worden, zowel intern als extern. Daarom moet er binnen het ziekenhuismilieu voor elke patiënt een medisch en een verpleegkundig dossier aangelegd en bewaard worden. Beide dossiers vormen samen het patiëntendossier. Die verplichting bestaat al heel lang, maar was tot nu niet afdwingbaar. Daar komt verandering in. Voortaan staat op het niet-aanleggen van een medisch of verpleegkundig dossier per patiënt of op het niet correct bijhouden ervan een strafrechtelijke sanctie. Die kan gaan van een gevangenisstraf van acht tot drie maanden en/of een geldboete van 26 tot 2.000 euro.

Het nieuw KB van 11 maart 2018 treedt in werking op 1 april 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 11 maart 2018 betreffende de inwerkingstelling van artikel 128, 3°, 4°, 8° en 11°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, BS 22 maart 2018

Zie ook:
Ziekenhuiswet (art. 20, 25 en 128)

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news