Muyters herschikt gereglementeerde bouwberoepen

Vlaams minister van Economie en Werk, Philippe Muyters, start een evaluatieprocedure voor alle gereglementeerde beroepen, die na de zesde staatshervorming overkwamen van de federale overheid naar de Vlaamse gewestelijke overheid. Daar zijn 9 bouwberoepen bij. Na de evaluatieprocedure kan de toegang tot die beroepen anders geregeld worden; ze kan worden opgeheven, aangepast, uitgebreid of juist beperkt. Wie dat wil, heeft 90 dagen de tijd om opmerkingen over de gereglementeerde beroepen te versturen naar het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (vroeger: het Agentschap Ondernemen).

De wet op de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap legt een basiskennis bedrijfsbeheer én beroepskennis op voor het uitoefenen van 25 gereglementeerde beroepen in de sectoren handel en ambachten. Het gaat om beroepen die meestal worden uitgeoefend door zelfstandigen - in hoofd- of in bijberoep -, maar die ook in de vorm van een vennootschap kunnen worden uitgeoefend. De betrokkenen kunnen hun beroepskennis bewijzen met een diploma of getuigschrift, met praktijkervaring, of met een getuigschrift dat behaald werd na het afleggen van een examen voor de Centrale Examencommissie.

Bij de 25 gereglementeerde beroepen zijn er 9 beroepen die behoren tot de cluster 'Bouw, elektrotechniek en aanverwante beroepen':

Ruwbouwactiviteiten.

Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten.

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.

Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten.

Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten.

Eindafwerkingsactiviteiten.

Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.

Elektrotechnische activiteiten.

Algemene aannemingsactiviteiten.

Wie opmerkingen heeft over de huidige of mogelijks toekomstige reglementering van één van deze beroepen, kan die opmerkingen overmaken op het volgende adres:
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VIAO)
Afdeling Informatie en begeleiding
Dienst Toegang tot het Beroep
Ellipsgebouw, 13e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel.

Dat moet dan wel gebeuren uiterlijk 90 dagen na de publicatie van de aankondiging tot evaluatie in het Belgisch Staatsblad.

In werking:

8 augustus 2016.

Bron: 20 juli 2016. - Aankondiging in uitvoering van artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, BS 8 augustus 2016.

Zie ook:

?Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen?, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news