Muyters herschikt gereglementeerde beroepen in handel en ambacht

Vlaams minister van Economie en Werk, Philippe Muyters, start een evaluatieprocedure voor alle gereglementeerde beroepen, die na de zesde staatshervorming overkwamen van de federale overheid naar de Vlaamse gewestelijke overheid. Wie dat wil, heeft 90 dagen de tijd om opmerkingen over die beroepen toe te sturen naar het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (vroeger: het Agentschap Ondernemen).
Na de evaluatieprocedure kan de toegang tot de gereglementeerde beroepen anders geregeld worden, of kunnen de restricties op de toegang tot het beroep opgeheven, aangepast, uitgebreid, of juist beperkt worden.

De wet op de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap legt een basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis op voor het uitoefenen van 25 beroepen in de sectoren handel en ambachten. Voor rijwielen en motorvoertuigen moet de beroepsbeoefenaar naast zijn specifieke sectorale beroepskennis, ook intersectorale beroepskennis kunnen bewijzen.

De 25 gereglementeerde beroepen die de minister nu wil hervormen, zijn de volgende.

Sector 'Bouw, elektrotechniek en aanverwante beroepen':

Ruwbouwactiviteiten

Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten

Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten

Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten

Eindafwerkingsactiviteiten

Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

Elektrotechnische activiteiten

Algemene aannemingsactiviteiten

Sector 'Voertuigen':

Intersectorale beroepsbekwaamheden en de eraan onderworpen activiteiten m.b.t. fietsen en motorvoertuigen

Sectorale beroepsbekwaamheden en de eraan onderworpen activiteiten m.b.t. rijwielactiviteiten en motorvoertuigenactiviteiten: motorvoertuigen (? 3,5 ton), motorvoertuigen (> 3,5 ton), of rijwielen

Sector 'Handel en diensten':

Kapper/kapster

Schoonheidsspecialist(e)

Voetverzorging

Masseur/masseuse

Opticien

Dentaaltechnicus

Begrafenisondernemer

Sector 'Voeding':

Slager-groothandelaar

Restaurateur of traiteur-banketaannemer

Brood- en banketbakker

Beenhouwer-spekslager

Sector 'Andere':

Installateur-frigorist

Droogkuiser-verver

Elke belanghebbende kan schriftelijk opmerkingen overmaken aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VIAO), afdeling Informatie en begeleiding, dienst Toegang tot het Beroep, Ellipsgebouw, 13e verdieping, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel. Dat moet dan wel gebeuren binnen de 90 dagen na publicatie van de huidige aankondiging.

Naast de beroepen die gereglementeerd worden op grond van de wet op het zelfstandig ondernemerschap, zijn er ook nog de beroepen die gereglementeerd worden op grond van de wetten op de vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen, zoals het beroep van arts, vastgoedmakelaar of fiscalist. Die beroepen blijven echter buiten de huidige hervorming.

In werking:

8 augustus 2016.

Bron: 20 juli 2016. ? Aankondiging in uitvoering van artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, BS 8 augustus 2016.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news