Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding voor ambtenaren daalt op 1 juli 2016

Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2016 nog slechts een vergoeding van 0,3363 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2016 ontvangen ze daarvoor nog 0,3412 euro per kilometer.

De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag (Com. IB 1992, nr. 31/36) en daalt dus ook tot 0,3363 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3363 euro geldt dus van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

Aanpassing kilometervergoeding

De aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding bestaat uit twee delen: 80% van het bedrag hangt af van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, de overige 20% is afhankelijk van de evolutie van de gemiddelde maximumdagprijs van benzine en diesel.

Voor de periode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld als volgt:

Eerste deel:

80% van de vorige kilometervergoeding x
afgevlakte gezondheidsindex mei 2016/afgevlakte gezondheidsindex mei 2015

of

80% van [0,3412 x (101,26/100,66)]

= 0,27458 euro

Tweede deel:

20% van de vorige kilometervergoeding x (diesel + benzine mei 2016/diesel + benzine mei 2015)

of

20% van [0,3412 x ((1,1746 + 1,3788)/(1,3012 + 1,5207))]

= 0,06174 euro

Totaal bedrag:

0,27458 euro + 0,06174 euro = 0,3363 euro

Kosten eigen aan de werkgever

De fiscus aanvaardt dit bedrag als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan een werknemer die zijn eigen auto gebruikt voor verplaatsingen in dienst van zijn werkgever. De fiscus beschouwt dat dan als 'kosten eigen aan de werkgever' waardoor de terugbetaling belastingvrij blijft voor de werknemer.

Een hogere vergoeding zal de fiscus ook nog wel aanvaarden als 'kosten eigen aan de werkgever', maar dan moet men wel kunnen bewijzen dat de vergoeding overeenstemt met de werkelijke kosten.

Bron: Omzendbrief nr. 654 van 10 juni 2016 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2016, BS 29 juni 2016.

Zie ook:
Omzendbrief nr. 646 van 19 juni 2015 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015, BS 26 juni 2015.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news