Nieuwe uitzondering op Europees loodverbod in elektronica

Europa verbiedt het gebruik van lood in elektronische en elektronische apparatuur (EEA). Maar op die regel bestaan heel wat uitzonderingen, vooral voor medische hulpmiddelen. En met Richtlijn 2016/1028 voegt de Commissie daar nog één aan toe.

Ze introduceert een vrijstelling op het loodverbod voor 'loodsoldeer in de externe contacten van temperatuursensoren die periodiek bij temperaturen van minder dan - 150°C worden gebruikt'. De afwijking vervalt op 30 juni 2021.

De uitzondering is nodig omdat de medische sector op dit moment geen alternatieven vindt voor het gebruik van lood in de meetapparatuur. Loodvrij soldeer kan in cryogene toepassingen immers niet worden gebruikt omdat het vatbaar is voor tinpest (een verandering in de kristalstructuur van tin, waardoor voorwerpen bij lagere temperaturen vergaan), waardoor de betrouwbaarheid van de toestellen ernstig in het gedrang komt. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat, voor cryogene sensoren onder normale bedrijfsvoorwaarden, geen andere verbindingstechnologieën dan solderen beschikbaar én betrouwbaar zijn.

De medische sector kan dus voorlopig lood blijven gebruiken in elektrische verbindingen in cryogene sensoren voor medische hulpmiddelen en monitoring- en controle-instrumenten om de vorming van dikke intermetallische fasen, whiskers en tinpest te voorkomen. In de hoop dat er tegen 30 juni 2021 een alternatieve methode ontwikkeld zal zijn.

Richtlijn 2016/1028 treedt in werking 20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad. Dat is op 15 juli 2016. Maar de lidstaten krijgen tijd tot 30 april 2017 om de bepalingen om te zetten in nationaal recht.

Bron: Gedelegeerde Richtlijn (EU) nr. 2016/1028 van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer van elektrische verbindingen met temperatuursensoren in bepaalde apparaten, Pb. L 25 juni 2016, afl. L168/13.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news