Informatiefiche conform W. 26.03.2010

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U heeft uw dossier toevertrouwd aan één van de advocaten van de Cvba Lange Advocaten.  Deze advocaat is in België ingeschreven aan de balie van Antwerpen, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 30.

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot dan wel als medewerker van de Cvba Lange Advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08.11.2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Schermersstraat 30, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0459.853.739.

Per e-mail kan u  uw advocaat bereiken via “info@lange-law.be”, dan wel “initiaal voornaam.achternaam@lange-law.be”.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is verzekerd via de verzekering van zijn kantoor bij de beroepsverzekering van de Antwerpse balie NV Amlin Europe.  Deze polis verleent dekking in alle landen van de Europese Unie.  Indien deze verzekeraar, om welke reden ook dekking weigert dan is de aansprakelijkheid van uw advocaat beperkt tot het bedrag van de u aangerekende en door u betaalde erelonen.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij uw advocaat terecht voor advies, rechtsbijstand en onderhandeling.

Op de overeenkomst met uw advocaat aanknoopt is Belgisch recht van toepassing en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken:
- Via post op het adres: Schermersstraat 30, 2000 Antwerpen
- Via fax op het nummer: 03/303.91.39
- Via e-mail op het adres: “info@lange-law.be” of  “initiaal voornaam.achternaam@lange-law.be
- Of via telefoon op het nummer: 03/303.91.30

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news