Lange Advocaten

Introduction

“Lange Advocaten” is an independent firm with great expertise and know how in maritime and transport law, company law, labour and social security law, insolvency and bankruptcy law, as well as related matters.

If the need arises the firm can call upon a number of preferential partners in other more specialized branches, so as to offer its clientele a full package of legal services and advice.
“Lange Advocaten” guarantees a high quality service to private and public companies and businesses, in the profit and the non-profit sector, as well as to private persons.

Fees are reasonable, and invoicing is transparent.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news